O'Connor Co-op school bush dance

kids playing at O'Connor Coop School
-

Bush dancing at the school ...